I 1997 køber vi vores dejlige hus i Jyllinge, det er et Johan Christensen hus, og de er kendt for deres stil, og i vores tilfælde, anvendelse af ædle træsorter.


 

                       

Vi får inden indflytning indsat nyt naturgas fyr, på sælgers regning, da det gamle oliefyr var slidt ned. Det nye gasfyr er desuden betydeligt mindre og larmer kun en brøkdel af den gamle jetturbine.

 

FØR 2005:

I året 2003-2004 kontakter vi IF, da vores fyr taber vand. If sender med det samme en VVS’er ud på sagen, men han kan ikke se der er noget galt, men han siger at vores cirkulations pumpe ikke er god, og den + en anden komponent skiftes.

 

Et forår igen igen.

Vores fyr taber fortsat vand, og IF kontaktes igen, IF sender med det samme en VVSér ud til os igen, og han ser på gasfyret, og siger der ikke er noget galt med det, men jeg fastholder, at det taber vand, og at det ikke kan være normalt, at vi fylder vand på 5-6 gange om året. Til sammenligning, fylder vores nabo måske lidt op 1 gang om året. VVS’er siger at han skal snakke med IF, og så må de få en sporingsmand på.

Der kommer så en sporingsmand, som udfører en trykprøvning af vores anlæg, og konstaterer allerede efter 20-30 minutter, at vi ikke har nogen huller, andet end hvad der normalt siver ud ved ventilerne.

Men han siger, at han kender vores type huse, og ved at der tidligere har været problemer med et rør fra varmesystemet i bryggers. Røret er et aftapningsrør, som går direkte til gulvafløb, det kan med tiden ruste op, og en lækage kan opstå, med store problemer til følge. Han siger, at han vil anbefale, at det bliver fjernet.

Under trykprøvningen, opdager han også at vores ekspansions beholder er gået, og skal skiftes

Vi får banket vores bryggersgulv op, en rende næsten fra side til side, og der går nogle uger, hvor vi har hul i gulvet, med en træplade over. Hullet bliver lukket, og heldigvis, havde vi et par kasser fliser tilovers fra da vi kort forinden havde lagt nye fliser (oven på det gl. gulv) vi havde også en pose med fugemasse, så murens arbejde var til slut 100% usynligt. Vi får desuden skiftet den defekte ekspansions beholder, dejligt.

 

I vinteren 2005 taber vores fyr fortsat vand, og det er nu begyndt at sætte ud med jævne mellemrum, simpelthen fordi vandmængden i varmesystemet er under den tilladte mængde. IF kontaktes igen, og VVS’er kommer ud igen, igen. Jeg kan ikke huske om varmeanlægget bliver trykprøvet endnu engang, men der er stadig ikke nogen huller, derimod, kan VVS’er desværre oplyse os, at vores fyr er noget skidt, og bør skiftes, da det nok er det der har problemer. Desuden vil vi kunne sparre en masse penge på de nye kondenserende fyr.

 

Februar / marts 2006 det nye fyr.

Ved hjælp fra HNG hjemmeside, finder min kone og jeg, nogle fyrmodeller, som kan løfte vores ønsker, om placering i bryggers, og vi indhenter tilbud fra div. firmaer. Og i marts 2006, er det nye vidunder sat op. Nyt fyr skønt – pris ca. 40.000. plus det løse

 

Sommeren går, og alt er fint, vi har varmt vand, og det hele er så godt. Vi har dog nu fået nogle revner i vores badeværelses gulv, og som tiden går, bliver de større.

Vinteren kommer, og……. vores varmesystem taber vand. Samtidigt vokser revnerne i badeværelset gulvet. Vi kontakter igen IF, og vi fortæller dem om vores mistanke, at det måske er gulvvarmen i badeværelset, som er utæt. Gulvvarmen som er fra da huset blev bygget, består i alt sin enkelthed, af et tykt vandrør, bukket som et stort ”M”. Vi får den besked, at de godt kan komme og undersøge det, men hvis der ikke er hul, skal vi selv betale for alle omkostningerne.

 

 

Forår 2007.

Vi beslutter os for selv at banke gulvet i badeværelset op, og gulvvarme røret, som er indstøbt halvt i slidlaget (det beton lag, som gulvfliserne ligger på), er opsvulmet, og godt rusten, men der er ingen huller. IF VVS er forbi, han ser på sagen, og der er intet galt, med de rør, de er bare gamle.

Vi ender dog med at grave det hele op, da afløbs rør i badeværelset, er fuldstændigt rustne, vi fjerner klaplag (beton lag, som ligger under slid / trægulve) graver slaggerne væk, og reetablerer det hele efter alle moderne forskrifter.

Nyt badeværelse dejligt – pris hmm det snakker vi ikke om

 

 

Forår 2008.

2008, vi fylder stadig vand på, men i år er det ikke så slemt, men vores fliser i bryggers, er begyndt at løsne sig ved bryggers døren, og da jeg vil pille den løse op, løsner fliserne rundt om sig også ca. ½ kvadrat meter. Der er revner i gulvet under de løse fliser, og man kan tydeligt hører, at resten af fliserne, er løse, der hvor, der er varmerør under betonen. Pga. af et dødsfald i familien, og bodelings opgøret, bliver der ikke rørt ved dette problem før til efteråret, hvor fliserne ligges i igen, så bryggers, ser bare nogenlunde tåleligt ud.

 

Vinteren 2008 / 2009.

Vi fylder nu en del vand på vores varme system, og er begyndt at skrive datoer ned, på et tidspunkt fylder jeg op hver anden dag, for at holde trykket. Vi kontakter IF igen, og de sender en VVS’er. Han siger der ikke er noget galt med vores fyr, men spørger os dog hvor meget vi fylder på, og fortæller os, at det ikke er unormalt, at man skal efterfylde, og ofte flere gange. Jeg fortæller ham pænt, at jeg ikke har bestil andet siden 2002 faktisk er jeg efterhånden ekspert i at efterfylde, rende rundt i huset, og udlufte varmesystem (lukke luft ud af radiatorer mm.).

Men igen må jeg argumentere for, at det ikke er normalt praksis, hverken hos os, eller vores naboer.

 

Trykprøvnings / sporingsfirma firma kommer; de undersøger fyret, som de siger der ikke er noget galt med. Han spørger hvor meget jeg fylder op med fra gang til gang, det kan jeg ikke oplyse ham, da man på vores fyr ikke har en mængde måler, men et tryk på systemet, som skal opnås. Jeg får igen at vide, at det ikke er unormalt, at man skal efterfylde et fyr, og han aldrig i sine 20-25 år, har oplevet et fyr som ikke skulle efterfyldes. Efter lidt tålmodig forklaring om sagens historie, naboer, nyt fyr osv. beslutter trykprøvnings / sporingsmanden sig for, at han godt vil tømme vores varmesystem for vand, fylde det med sporingsgas, og teste det, men påstår med sikker stemme at han  ”IKKE VIL FINDE NOGET”.

Han tester som sagt vores hus - det tager en ½ til en hel time, og han finder ikke nogen huller, og han påbegynder sin sammenpakning, hans tasker står i bryggers, og da han er ved at pakke nogle stumper sammen, får han udslag på sit sporings apparat som han har  sat fra sig på gulvet. 

 

 

Før Påske 2009

Kommer der en VVS fra IF, og banker hul i vores gulv i bryggerset, der hvor sporingsmanden, har sat et X.

 

Det er helt tydeligt, at der er hul, og det pibler lystigt ud med vand, lega nødderne er plask våde, og de træ understøtninger, som er under røret, er bløde som svampe, man kan faktisk klemme dem let, og vandet løber ud af dem.

 

 

VVSeren lukker hullet i røret, og vil gerne aftale tid for at de kan lukke hullet i gulvet, og lægge de 3-4 fliser igen, da han lige har savet et stykke rør ud, som mest af alt ligner en knortet gren med tyk bark. Jeg spørger ham pænt, om han vil lade resten af røret blive i gulvet.? Det vil han, de skal kun stoppe skaderne, ikke udbedre, eller gøre noget præventivt.

Jeg fortæller ham bestemt, at der ”IKKE” skal lukkes noget som helst, og at jeg ikke vil have de rør i mit bryggersgulv, Da jeg mener der er fare for, at det hele bare skal op om 3 – 4 måneder endnu engang, fordi der så eventuelt, er hul igen.

 

 

Efter Påske 2009:

I et stykke tid sker der ikke noget i sagen, vi har hul i bryggers gulvet, men ellers ikke så meget nyt, det skulle da lige være, at vores varmesystem fortsat taber vand.

If sender trykprøve / sporingsmanden på sagen igen, og da vi skal aftale tid, spørger han igen hvor meget vand vi fylder på, og at det måske bare er fordi jeg har glemt at lufte varmesystemet ud, efter at vandet har været af, og at varmesystemet i øvrigt skal påfyldes med jævne mellemrum, og han går meget op i at fortæller om, at det vand, der kommer fra et varmesystem, ikke kan give nogen skader, men at de da godt kan udføre en sporing igen, hvis vi gerne vil have det, men så vil vi være uden varme en uge, da der skal være sporingsgas i rørene mindst en uge, før det kan trænge igennem betongulve osv. Så det var altså 100% held, at man fandt et hul i bryggers.

Efter en uge med varmeovn som ikke blev godtgjort, en masse stearinlys, var den endelig tid til sporing – men.

De fandt ikke flere huller i nogen varme rør i huset, ja det vil sige, at der kunne måles lidt i gas vores entre, men det skyldes ifølge sporingsmand en utæt ventil ved radiatoren, men der var ikke flere huller.

 

Efter lidt parlamenterne frem og tilbage med IF, og muligheden for flere skader, og det tåbelige i ikke at gøre det ordentligt, bliver jeg bedt om, at få en muremester ud og komme med et tilbud.

 

Der kommer en muremester, og vi ser på sagen, gulv op i bryggers, nyt gulv osv. han vil sende et tilbud.

 

Da han er ved at gå, siger han, at han lagde mærke til, at vores sokkel på 5-6 meter op langs huset mod indgangen, er sjask våd.

 

 

det er tydeligt for enhver med bygnings kendskab, at der er vandtryk på sokkelen. Dels er den mørk på 3-4 meter, dels er der store og meget udprægede salt udtrækninger under trappetrinet, store hvide plamager af salte. Et typisk tegn på vand, siger han kort, og henter sin fugtmåler i bilen.

 

ISS Skadesservice kommer på sagen

Der blive målt rundt omkring, og det er vådt, pjask vådt, så han vil anbefale os, at vi får undersøgt det lidt nærmere.

Væggene i bryggers er våde, og han kan måle forhøje fugt i gangen.

Jeg kontakter IF, som kommer og ser på sagen, jeg bliver igen adspurgt, hvor meget jeg fylder på fyret, da det fortsat taber vand.

 

ISS Skadesservice ringer os efterfølgende op, og spørger, hvornår de kan komme, og tørre vores hus og sokkel. IF har kontaktet dem, og bedt dem starte optørring.

Jeg oplyser ISS manden, at man endnu ikke har fundet kilden til alt det våde, og spørger direkte, om en optørring ikke vil være spildt, når kilden ikke er fundet endnu, hvilket ISS manden medgiver.

 

 

 

Efterår 2009

Nordkystens kloak firma kommer på sagen, og udfører en tv inspektion af alle rør til huset, og det ser fint ud, de gl. afløbsrør, ser grumme ud, men det er helt normalt, og som det skal være.

De vil lave en rapport, og sende den til IF, men de mener ikke, der er noget alvorligt.

Jeg får fra IF manden, en kopi på mail af kloakfirmates billede rapport uden kommentarer, men med besked i e-mail om 2 små rør forskydninger, som de ikke mener, kan være årsag til fugt.

 

  

Jeg har i mellemtiden undersøgt det store WWW og er blevet overbevist om, at varmerørs skaderne ikke er kilden til vore skader, men et symptom på anden større skade, det viser sig nemlig, at jernrør indstøbt halvt i beton, og lagt i lega nødder, ruster voldsomt, når der kommer fugt til dem, idet lega nødderne anvendt før i tiden, danner en form for syre, når de udsættes for vand. Vand + syre +  jern = RUST.

Men for at denne proces kan starte, skal der vand til, og vedvarende vand, så kort og godt, der må komme vand et andet sted fra.

 

Vi gav IF besked om, at vi ikke ville have noget arbejde påbegyndt i efteråret, da vi efterhånden godt var klar over, at der var noget helt galt. Jeg oplyste If manden, at gulvet i stuen var begyndt at knirke & rasle voldsomt. Der var også begyndt at komme revner mellem plankerne på 2-5 mm.

 

 

 En tømrermester, som også kom på sagen for at se på skabene i bryggers, sagde, at det tydeligt var en skade, og at vi skulle få det undersøgt. IF blev informeret, og ISS fugt teknik kom på sagen, for at undersøge fugtigheden,  jeg var hjemme da ISS manden var der, og han kunne fortælle, at væggen ind til stuen fra bryggers, var våd, og at der var forhøjet fugtighed i vores gang areal. Denne rapport har vi aldrig set.

 

Jeg var ikke i tvivl mere om, hvad vi havde for en skade - vi er de nu u(heldige) ejere af et slagge hus, og ved lidt søgen rundt, igen på www, kan man hurtigt se, at der faktisk kun er en løsning på det – gulvet / gulvene skal op, slaggerne skal op.

 

Forår 2010

13. januar: Jeg sender de indhentede tilbud til IF, inklusiv tilbud på gulvene i resten af huset, alt i alt en ret stor reparation, desuden påpeger jeg også de udgifter vi har haft i forbindelse med nyt fyr og badeværelse, det var nok en kendelse naivt.

 

18. januar: Der kommer et neutralt svar fra IF manden, ”vent, afventer svar fra min chef”.

 

4. februar: I mail fra IF manden, som nu svarer med myndig juridisk tone føring, kommer der afslag på stue, køkken osv. Bryggers kan sættes i gang, men med forbehold, og de vil også sige OK til at de to små forskydninger i kloakrør lappes. (havde jeg sjovt nok ikke bedt om, de var jo små og ubetydelige)

 

4. februar: Vi udbeder os betænkningstid, så vi selv kan få undersøgt sagen.

 

Midt i februar:

Vi indhenter nye tilbud på arbejdet i bryggers, da IF ikke er helt tilfredse med de første.

 

1. marts: Der er nye tilbud, og vi anmoder IF, om et møde, da vi har konstateret en række nye revner og sprækker. 3 stk. revner i væg i gæstetoilet, køkkenbord har løsnet sig fra væg, og gaber tydeligt, køkkengulv, som er beklædt med korkfliser, har tydelige revner. Det er ikke skader vi selv har opfundet, det er skader vi har opdaget efter vi kontaktede byggefirmaet Builders, Under den indledende telefonsamtalen spørger Henrik Lundquist fra Builders, mig om en række forhold, om vi har spalter ved vinduer, om vores døre er skæve, og ikke mindst, om vore sokkelhjørne er sprængt – check, check og check

 

En af 3 revner i gæstetoilet.

 

Skyder vi med en nivellerings laser på gulvet i køkken, ser man flere cm forskel, i niveau, gulvet sejler.

Desuden er sokkelhjørne ved køkken udenfor sprængt, og gaber flere cm.

 

 

 

5. marts. Vi får besked på at i gangsætte murermester i bryggers – ham med det nye tilbud.


  

9. marts. Vi har kontaktet et firma, med erfaring i ”slaggehuse” forsikringsskader, og spørger, om vi kan hyrer dem til at gennemgå vores hus. De kommer og ser på sagen, og påpeger en række punkter.

 

IF kontaktes, og jeg viser dem en række nye skader, bla. at vores murstens vægge hælder væk fra huset, dvs, at træværket ved vinduer gaber 1-2 cm, og hvis man sammenligner med vores nabo, er de der flotte og tætte. Dette ønsker IF manden ikke at se. Der er 10-12 meter til hvert nabo hus, ingen af dem har i skrevet stund fugt problemer.

 

     

 

Vores hus med spalte mod mur.                                 Nabo hus uden spalte.

 

15. marts. Murermester gå i gang i bryggers, det er skønt at der endelig sker noget, vi har brugt den foregående weekend til at tømme bryggersskabe ned i kasser osv. Murermesteren brækker slidlaget op ned til klaplaget, og blotlægger div. olie, vand og afløbsrør.

Det er her han finder den første skade; der er vådt i området omkring gulvafløbet under den gl. vask.

 

Afløb i bryggers under klaplag – lig mærke til rør der kommer fra højre.

 

Murermesteren fortsætter, og vi får brækket teknik skab ned, så vi har nu en byggestrøms tavle stående i vores skur, komplet med sikringer og elmåler.

 

 

IF manden kommer forbi, og sammen med murermesteren jeg snakker vi om, hvad der ellers kan give fugten i sokkel, IF manden nævner, at det nok ikke er kloak røret ved brønden, da denne forskydning ligger 1½ - 2 meter væk  fra huset og dybt nede, så det bliver aftalt, at stikledningen og afløbsrør i bryggers, skal undersøges nærmere.

 

Et par dage senere.

ringer en dame fra trykprøvnings / sporingsfirmaet, de vil komme og trykprøve vores varme system. Jeg fortæller hende, at jeg finder dette underligt, da det jo lige pt. ikke er vores varmesystem, der var emnet, men stikledning og afløbsrør. Hun bliver faktisk sur på mig, og fortæller, at det er noget værre rod. Det medgiver jeg. Men fortæller hende også at det jo ikke var mig, der har kontaktet hende.

Trykprøvemanden / sporingsmanden kommer, denne gang en anden medarbejder fra firmaet, og han undersøger vores fyr, som han mener, er defekt, og han spørger til om vi fylder vand på ofte, og hvor meget vi fylder på pr. gang.

Jeg fortæller ham hele historien fra begyndelsen, og han beslutter at trykprøve vores stikledning ud til vejen. Han demonteret vandmåler, påmonterer prøveudstyr, og går så ud for at lukke for vandet i låsen ved vejen. Det viser sig, at den er i stykker, og han kan ikke lukke for vandet, han vælger dog at trykprøve alligevel, selvfølgelig uden resultat, vandværket oplyse desuden at en trykprøvning ikke ville have vist noget brugbart, da den gl. ventil ved vej var med indbygget frostsikring (et lille hul)

 

IF vil have ekspert på sagen.

IF vil nu også gerne have en ekspert til at undersøge huset - en ekspert fra SSG. Vi har jo også har haft vores ekspert på sagen, dette oplyser IF på et møde min kone og jeg har i marts måned.

IF manden spørger desuden på dette møde, om vores nye tag, for det kunne jo lige så godt være det nye tag, der giver problemerne med vægge….. Jeg fortæller ham i diplomatiske vendinger, at jeg godt kan forstå, at de vil være sikre i deres sag, men jeg føler lidt det er spild af tid, og at vi nu har 2 skades-kilder i bryggers, og det hele er  vådt. Betonen er våd, slaggerne er våde osv. Vi har alle symptomer på et slagge hus, revner i gulv, gulve som står i buer, revner i vægge, sokkel som er sprængt, og det mest alvorlige, trykkede yder mure.

På trods af denne opremsning, er IF manden ikke overbevist om at det er slaggerne, der er problemet, de vil have SSG på sagen. 

 

24 Marts SSG manden kommer og borer huller 6 steder i vores trægulv, måler efter fugt, og finder ikke noget ualmindeligt i nogen af hullerne. Der er ifølge ham ikke fugtigt under vores trægulve.

Han måler desuden fugtigheden i beton i bryggers, med en Gann måler og det er vådt, store udslag, især i området under fyret, og ud i mod køkken.  Han udtager desuden 2 prøver af slaggerne fra under væg mod stue, og væg mod køkken, dem medbringer han til nærmere undersøgelse. Jeg gør ham desuden opmærksom på, at vi den mail IF rekvirer ham på, er blevet opmærksomme på, at den ene kloak forskydning findes i et rør som går midt gennem huset, fra bryggers gennem gang og ud til rørene i det store badeværelse.

 

25. marts.  Ny skade

Der er vådt endnu et sted i bryggers, et kloakrør, som er at finde under fyret, ind i mod stuen, fyrets kondensvands afløb, er koblet på dette kloakrør. Kloakrøret, som der pibler vand ud af, løber fra bryggers, midt gennem huset under gangen, og ud til kloak rørene, under det store badeværelse.

 

 

Vi beder IF om at mødes med os, da vi gerne vil vide hvordan vi kommer i gang med resten af huset, især efter de nyfundne rørskader.

IF vil afvente SSGs rapport, og kommentere ikke kloakrørene.

 

31 Marts – Skønt med en kommende påskeferie, så kan vi tænke på noget andet.

 

6. april Vi anmoder IF manden via telefonbesked på hans telefonsvarer, da vi ikke kan få fat i ham, om en løsning med vores vaskemaskine, så vi kan komme til at vaske lidt tøj. Han beder os via e-mail, senere den dag, selv aftale dette med en VVSer.

 

8. april Vaskemaskine tilsluttes i køkken, hvor den nu har stået oplageret siden vi pillede bryggers ned i starten af marts, vi har nu slanger ud gennem tremmer i køkkendør, og opsprættet papkasse på indersiden til at tætne lidt.

 

12. april Kloak firmaet har været forbi for at besigtige inden de skal lappe rørene, med en strømpe løsning, manden fra strømpe firmaet fortæller min kone, at forskydningerne er ret alvorlige, den ene midt under huset, og den anden udenfor hus 1 til 1½ m fra brønd, plus at der er en mindre forskydning i rør i bryggers afløb ud mod kloak (ny oplysning for os)

 

12. april II Vi rykker IF manden for svar via telefon (svare stadig ikke) – også via E-mail for at hører nyt fra SSG, så håndværkerne kan planlægge arbejdet med bryggers, også de er ved at være utålmodige.

 

14. april Vandværket graver op ude ved vejen, og skifter vandlås, så der kan lukkes for vandet til huset.

 

15. april Rykker IF for nyt, og updater dem via e-mail, om arbejdet fra vandværk, og nogle bemærkninger om, at vi bør undersøge stikledningen ind til huset.

 

16. april IF får kontakt med SSG manden, som har været på ferie - han lover rapporten klar til 19. april.

 

16. april Taber hovedet lidt, da jeg svarer på mail fra IF manden, da jeg kort ridser op, hvad vi har af skader og kilder til dem.

 

18. april Vi har ikke noget varme i huset denne dejlige søndag morgen, for – ja fyret er løbet tør for vand. – jeg genfylder, lufter ud osv.

 

19. april Kontakter IF via e-mail og giver besked, om situationen med fyret. ”vores varmesystem taber vand

 

                      22. april.

Kloak firma, er ankommet sammen med specialist firma, som skal ”strømpe” de kloak forskydninger, der er i vores kloak rør. (indsætte en plastforing, som lukker hullerne)

På en skærm ser flg. Billede (foto taget af Jesper Wind).

 

 

Jeg kan se de nye udskiftede kloak rør inden under huset, fra vores badeværelse, der blev renoveret i 2007. Jeg spørger, om det er den skade de skal lave?, det er det.

Dette er lidt af en overraskelse, vi havde hele tiden fået indtryk af, den forskydning lå

et godt stykke væk fra huset.

Det jeg ser på skærmen, er fra midt under sokkelen, faktisk det betonrør som går gennem sokkel, samme sokkel som er meget våd. 

 

Kloakfirmaet har udskiftet, rør under gulvafløb, og rør (foto nedenfor) under fyr.

 

22 April. 13:15.

Endelig svar fra IF. - Citat fra IF mail

På nær bryggers er der ikke målt unormale fugtforhold mellem trægulve og terrændæk. Det svinger fra 31,6 til 47 % hvilket ikke er unormalt for årstiden.

 

Som beskrevet i rapporten er der ingen fugtspærre i hele gulvkonstruktionen, hvilket kan være medvirkende til, at grundfugt har mulighed for at opfugte slaggelaget.

 

At opskydningen af gulve i de forskellige rum skyldes slaggerens ekspansion, kan ikke afvises. Af rapportens konklusion fremgår det, at revnedannelse i gulvet ikke kan undgås, når den underliggende gulvopbygning består af slagger uden dampspærre.

 

Med de fugtmålinger Henning Pihl har foretaget, jf. rapporten, er der ikke umiddelbart nogen sammenhæng mellem rørskaderne i bryggerset, og opskydning af gulvene i husets øvrige rum.

 

Vi kan derfor desværre ikke være behjælpelig med skaderne på gulvene i de øvrige rum, men koncentrerer os om udbedring af skaden i bryggers.”

 

 

22 April 14:15

Husejer Jesper Wind skriver:

Ganske som ventet, afviser IF sagen, under henvisning til en rapport fra SSG, som de har bedt om, at få udarbejdet og som vi har ventet på ret så længe.

Rapporten fra SSG konkludere dog, til vores fordel, at det er slaggerne, som er problemet, et faktum, som IF har ikke tidligere har kunnet finde bevis for, på trods af, at vi har kunnet vise dem tidligere sager fra det store bla. Fra internettet, med nøjagtig de samme symptomer, som vores hus har.

Men SSG konkludere også, at vandskaderne i slaggerne, ikke bevisligt er opstået, som følge af en rør skade, men nok nærmere som følge af at slaggerne, har suget vand op fra undergrunden, og hvis der ikke var opstået problemer nu, ville det nok være sket senere alligevel. De konkluderer desuden, at de ikke har kunnet måle fugt under vores gulve, og mener derfor ikke, at der er fugtigt under klaplaget.

 

Jeg har nu gennemlæst rapporten fra SSG, og der er noget som ikke stemmer.

Jeg har derfor rettet henvendelse til Teknologisk institut, og beskrevet måle udstyr fra rapporten, målemetoden osv. Metoden kan ifølge Teknologis institut, ikke benyttes til formålet, og ingen af de opnåede målinger, kan konkludere noget som helst om fugt under trægulv, over klaplag eller under klaplaget.

Vi har stadig ikke fået svar fra IF vedr. betydningen af forskydningerne i kloakrørene under sokkel og midt i huset.

Dette emne er af vital betydning, og min mistanke er kun bestyrket. Der er noget rigtig galt.

 

 

22 April aften rapport.

 

Har stadig ikke fået svar fra IF vedr. deres mening til vores kloakrør kontra vores skader i huset. De har i stedet henvist os til kloak firma i e-mail d.d., et firma som nu påstår, at de aldrig har nævnt, omtalt vores forskydninger som alvorlige eller noget som helst. Med andre ord min kone og jeg lyver.

 

I e-mail samme dag, skriver Nordkystens kloakfirma, flg. til IF.

At forskydningerne er K2 og op til K3.

Den forskydning som er under sokkel er en klasse 3, den som er midt i huset skriver de, er klasse 2-3 og den i bryggers endnu som en klasse 2-3 forskydning. (nyt for os)

Dette er første gang, vi får en grad på skaderne, og de er alvorlige.

 

Her er koderne fra tilstands rapport systemet, og her er en K3 en alvorlig skade.

 

K3 beskrive sådan her:

K3 = Beskriver kritiske skader. Her er det sandsynligt, at bygningsdelens funktion allerede svigter eller vil svigte inden for kort tid. Der kan også være risiko for følgeskader på andre bygningsdele eller skader på personer. ”

 

K2 beskrives således:

K2 =Beskriver mere alvorlige skader. Det kan være et funktionssvigt på en bygningsdel eller tegn på, at der vil opstå et sådant på kort sigt. Skaden vil dog ikke medføre skader på andre bygningsdele eller på personer.

 

Vi har altså en K3 som ifølge kloak firma ikke betyder noget, selv om den er under en sokkel, som er våd, en K2 måske K3 midt i vores hus, muligvis midt i slaggerne.

+ endnu en K2 måske K3 i bryggers, som vi ikke har fået omtalt før, samt en kloakrørs skade vi slev har fundet i bryggers lige under fyr med synlig lækage, der pibler faktisk vand ud.

Fakta oplysning.

Nordkystens konkluderer desuden flg.

Jeg vurdere at de ikke er alvorlige da rørende er asfaltstøbt og forskydningerne formodentlig har været der altid”

IF har ikke besigtigede skaden under fyr, selv om de er oplyst om den, og de selv har givet ordre til, at den skulle blotlægges.

Dette kloakrør, som ikke havde en synlig forskydning udefra, eller i de fotos, som Nordkystens kloak firma har taget, eller den er ikke nævnt.Vi kan blot konstaterer at der kommer vand ud af samlingen, og det er også i dette område af bryggers, at   man hele tiden har kunnet måle det største fugt niveau, dette understøttes af IFs egen rådgiver SSG,

  på de fotos der er i rapporten  fra dem, med Gann målingerne.

 

Fortsættelse følger:

 

 

 

Link til DEL 2

 

Link til DEL 3

 

På snarligt gensyn

 

Jesper & Lisbeth Wind

 

e-mail wind@slaggehus.dk