Bryggers forår 2010 K3 forskydning under sokkel som er våd Revner i trægulv luft under panel / fugtplet

Slaggehus.dk

     Et liv med slagger 

 

 

 

13. August, har ikke hørt fra If eller Rambøll siden Juni, sender E-mail til Kjeld fra Rambøll, for at få status på sagen.

 

13 August

Svar fra Kjeld fra Rambøll.

Uge 30 gik med nedpakning, og jeg måtte holde 1 uges (tvungen) ferie i uge 31, og vi havde første dag i det nye hovedsæde i Ørestaden mandag 09-08-2010.

Denne uge er gået med at finde sagerne frem igen og med at få hverdagen til at fungere igen.

Jeg regner med at tage fat på sagen fra næste uge og vil så komme med en status i slutningen af næste uge.

Grunden til at jeg ikke har taget fat på sagen før er, ati juli ville jeg ikke kunne forvente at få svar på evt spørgsmål pga ferie hos de forskellige firmaer.

 

10 September.

Sender ny e-mail til Rambøll, og rykker for status på sagen.

 

10 September.

Sender ny e-mail til Rambøll, og rykker for status på sagen.

Hej Kjeld

Er der noget nyt på sagen??, vi nærmer os nu 3 måneder siden der sidst var action på sagen, med sporings firma. Jeg kan i den forbindelse oplyse, at vi for ca. 1,5 måned har fået skiftet tryk beholder, og at vi siden da har tabt 0,5 bar af de oprindelige 2 bars tryk.

Jeg vil gerne bede om en status (meget gerne skriftligt), samt anmode om en arbejdsplan for løsning af opgaven frem til endeligt løsningsforslag (også meget gerne skriftligt)

Vi føler at sagen bliver forhalet, fordi ikke alle har interesse i, at sagen bliver afsluttet.

Jeg vil derfor bede dig om, at svare på mine spørgsmål ovenfor, så vi har noget at forholde os til. Uvisheden bidrager ikke rigtig til at dulme utålmodigheden.

Mvh.

Lisbeth & Jesper Wind

 

 

14 September.

Hej Lisbeth og Jesper

Jeg er ved at nærlæse mailkorrespondancen, har gennemset de modtagne tegninger, og skal sammenholde de modtagne oplysninger fra de forskellige firmaer, ligesom jeg også vil stille Jer forskellige spørgsmål.

Det med tryktabet må I gerne uddybe.

Jeg satser på at have en udgave til Jeres kommentarer 3o-09.

Håber det er tilfredstillende.

Med venlig hilsen

Kjeld Turman

14 September

Hej Kjeld

Mht. tryk, så fik vi jo konstateret, at ekspansions beholderen, var gået den blev skiftet i sommers (igen, dvs. den gik også på det gl. fyr), og VVS mand påfyldte system med vand op til 2 bar, det er nu på ca. 1,5 bar, og vi har kun haft varme på bryggers gulv, og radiator i gæstetoilet. (finder fotos af måler, og sender dem til dig i morgen fredag)

Vedlagt er fotos af (den våde/ tørre plet alt efter vind) trappe, fra ca. 11 juni til og med 15 september (har flere endnu)

Mvh.

Jesper & Lisbeth

 

 

Et af 5-6 fotos af våd sokkel ved trappe som jeg har sendt til Rambøll i e-mail

Har taget fotos en til 2 gange om ugen i mange måneder.

 

 

30 September.

Kjeld fra Rambøll har ringet, og lagt besked på min telefon, hvilket får mig til at sende flg. E-mail. Fortroligt til ham.

 

Hej Kjeld

Jeg kunne forstå, at du ville tale om den våde plet i vindfanget, det er også et vigtigt punkt, men vi vil også gerne have svar på alle de andre ting i sagen, så vi kan komme i gang med at redde huset. Hvis der er et hul i den pågældende sektion af varmesystemet, vil dette komme frem når gulvene kommer op. (alle de gl. gulv sektioner, vil blive opgravet, upåagtet af udfaldet af If villighed til at dække sagen)

Vi ser gerne at det i højere grad bliver konkluderet, om det er vandet fra kloakrørene med K3 forskydninger, eller vandet fra en af de 3 lækager (heraf 2 meget kraftige) i bryggers, der må formodes at være årsag til slaggernes opfugtning, eller om de alle er årsag til problemet. under alle omstændigheder, er vi om muligt nu blevet endnu mere klar over, at vores hus, er en meget varm kartoffel, og at If nok leder efter en mulighed for at komme ud af sagen med skindet på næsen, vi har talt med andre ejere af JC huse i området, og DET ER IKKE et ukendt fænomen, ej heller for forsikringsselskaberne.

Det er et hus i vores område, som også har fået skubbet deres vægge ud pga. slagger, og de har selv bekostet en undersøgelse fra teknologisk institut, med bore prøver osv. – deres vægge står så skævt, at de har måttet løsne deres radiatorer fra væggen, for ikke at få ødelagt varmerør. Hos dem er årsagen kloakrør med forskydning, med tilhørende opfugtning af slagger. –, de ønsker p.t. ikke at medvirke i vores sag, da de ikke ønsker problemer med deres forsikringsselskab. L

Så for at sige det mildt, ser vi gerne, at I kommer med en konklusion hurtigst muligt, så vi kan få afsluttet sagen både teknisk og mentalt.

 

Mvh.

Lisbeth & Jesper Wind

 

2 Oktober.

 

Modtager et brev fra Kjeld Turman.

 

Som konstaterer at ud fra If’s register med fotos og skadesanmeldelser, må han desværre konstaterer, ”at sagen er noget mere omfattende en først antaget.”

Han skiver desuden ”En medvirkende årsag til, at et færdig rapport tager noget længere, er, at der helt frem til nu, har været problemer med stadige og hidtil uforklarlige trykfald på varmesystem”

Og ”Jeg vil bestræbe mig på, at der kan foreligge en færdig rapport ultimo Oktober 2010,dog forudsat, at de nedfor oplistede lækageundersøgelser falder tilfredsstillende ud”

Samt ” som svar på jeres mail d.d. (30/9) er jeg nød til at få fuldt overblik over fugtvandringen under gulvbelægningerne, da en skjult rørskade jo er en dækket skade, og jeg har derfor aftalt med Dan Larsen (If), at jeg forestår en sporing med Isotoper for at fjerne de sidste rester af tvivl om, hvor trappen og dermed gulvet i entreen får fugt fra.”

Afsluttende med ” Jeg har fuld forståelse for jeres synspunkter om at få rapporten færdig, men mit arbejde kan ikke udføres ”bare lige i en fart”, da jeg skal kunne forsvarer mine konklusioner både over for Jer og If.

Jeg skal nok løbende holde jer informeret om mit arbejdes fremadskriden, og som jeg har oplyst først i brevet, satser jeg på at være færdig med min rapport i slutningen af oktober.”

 

Bemærkning fra Jesper og Lisbeth

1: 3 måneder, og Rambøll har ikke foretaget nogen undersøgelser.

2: Mht. det fortsatte tryktab, er det jo noget som vi først oplyser dem om d. 10 september. altså 3 måneder på dagen fra mødet hos os, med If og Rambøll.

3: Ud fra If’s register med fotos og skades anmeldelser, hvad med ud fra det samlede materiale både fra If og ikke mindst fra os.

4: Rapport færdig ultimo Oktober -ud fra hvilke undersøgelser?, der har endnu ikke været nogen fra Rambøll ude og se på vores hus, eller nogen ude for at foretage undersøgelser af slagger, jord, ler, rør, gulve, vægge, eller noget som helst andet der kan betegnes som en undersøgelse.

5: ”Bare lige i en fart”, faktum er, at vi endnu ikke har fået den aftalte plan, for hvad der skal undersøges, hvordan det skal undersøges og ikke mindst hvorfor det skal undersøges.

 

7 oktober

Er blevet kontaktet af et trykprøvnings firma, Isotop teknik, en gut med 25 års erfaring,

Jeg fortæller ham, at jeg ikke tror på, at han vil finde noget, det har INGEN af de tidligere trykprøvninger gjort, og at jeg desuden mener, at de mængder vand der kan komme fra varme systemet nu, vil være så ubetydelige, at de IKKE har eller har haft indflydelse på de problemer vi har med huset nu.

Han henviser også til SSG rapport, som jo ikke indikere fugt i resten af huset, hvilket jeg oplyser ham om er underligt, og at SSG rapport ikke kan anvendes til ret meget, dels pga. af det anvendte udstyr dels, pga. af plastfolien oven på klaplag, dette er han ikke helt enig i, jeg fortæller ham, at jeg har haft kontakt til teknologisk institut, og deres svar på samme emne, men han lyde ikke overbevist.

 

12 Oktober.

Isotop teknik kommer, og undersøger vores varmeanlæg for tryktab, og der er ikke huller.

Manden fra Isotop teknik, mener at det er grundfugt der er årsagen til vores opfugtning af slaggerne, for det er det man skriver i Byg Erfa, som værende hovedårsag til opfugtning af slagger.

Jeg fortæller ham om vores 3 våde rørskader i bryggers, om de 3-4 forskydninger på kloakkerne, om opgravningen af det dybe hul uden for vores hus, uden grundvand) osv. osv. om vores våde trappe sokkel, om tryktab, men han virker ikke overbevist.

 

22 november

Vi har nu gennemgået rapporten fra Rambøll og……

Rambøl mener (undskyld tror) at vores skæve vægge skyldes temperaturspændinger og ikke opsvulmede slagger…… jeg ved simpelthen ikke hvad jeg skal sige, det er den værste gang vås, jeg nogen sinde har hørt, jeg er vred, jeg er dybt dybt forundret over at et firma af den kaliber, kan komme med sådan noget sjusk af en såkaldt rapport.

ALLE skades punkter afvises eller affejes som kosmetiske, og som nemt kan klares.

Faktum er, at vores hus IKKE kan sælges….. grunden kan sælges.

Rapporten som Rambøll er fremkommet med, er baseret på telefonsamtaler med de håndværkere, der har været på sagen gennem tiden

 

 

 

 

 

Fra Aalborg Portland

 

Temperaturforskelle

En anden grund til at interessere sig for temperaturen i betonen under hærdningen

er risikoen for temperaturspændinger som følge af temperaturforskelle

i konstruktionen. Som andre materialer vil beton udvide sig, når temperaturen

stiger, og trække sig sammen når temperaturen falder.

Betonens varmeudvidelseskoefficient er 10-5 °C-1, og det vil f.eks. betyde, at hvis

en 10 meter lang uarmeret væg afkøles fra 20 °C til -10 °C (i alt 30 °C), vil den

forsøge at trække sig sammen svarende til:

Sammentrækning = 10000 mm × 30 °C × 10-5 °C-1 = 3 mm

Hvis væggen forhindres heri, f.eks. fordi den er fastholdt i enderne, vil det medføre

trækspændinger i væggen, som vil overstige betonens trækstyrke og derfor

medføre revner. Med en passende armering vil man dog kunne undgå grove

revner og i stedet få fine ubetydelige revner.

Stål har næsten samme varmeudvidelseskoefficient

som beton, hvilket er medvirkende

til at stål og beton arbejder så godt sammen.

Under betonens hærdning vil temperaturen som regel være lavere ude ved overfladen

end inde i betonen. F.eks. kan der i forbindelse med afformning opstå så

store temperaturforskelle mellem overfladen og betonens indre, at der opstår

revner i overfladen. Betonen i overfladen vil forsøge at trække sig sammen som

følge af afkølingen, men forhindres i at gøre det af betonen inde i konstruktionen,

som endnu er varm. For denne type af temperaturforskelle regnes sædvanligvis

med, at en temperaturforskel

mellem overflade og det indre på mere end 20 °C vil

medføre revnedannelse, jf. figuren på næste side.

De fleste problemstillinger omkring udtørringsbeskyttelse

 

 

 

Link til DEL 2

Link til DEL 1

 

 

 

På snarligt gensyn

 

Jesper & Lisbeth Wind

 

e-mail wind@slaggehus.dk